Adverteren in de beurseditie van De Beauty Professional

Advertisment De Beauty Professional & Beauty-Pro.nl

Vakmagazine De Beauty Professional en het bijbehorende kennis- en inspiratieplatform Beauty-Pro.nl hebben voor exposanten speciale aanbiedingen om optimaal exposure te genereren in aanloop
naar de beurs en uiteraard ook voor na de beurs. De Beauty Professional komt – zoals altijd – met een speciale beursuitgave in een oplage van 10.000 exemplaren. Als reguliere exposant van
Beauty Trade Special ontvang je speciale beurskorting op het reguliere advertentietarief.

De beursuitgave verschijnt op 18 maart 2022. Deadline reserveren van advertenties is 21 februari 2022 en het advertentiemateriaal moet op 1 maart 2022 binnen zijn.
Voor meer informatie neem contact met Danijela Pantelic: danijela@businesscontentmedia.nl